ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку «Esteema Residence», розміщена на доменному імені https://www.esteema-residence.online, може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або опосередковано визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.2. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.3. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.4. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

У цій політиці “ми”, “нам”, “наш” відносяться до Esteema Residence.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Esteema Residence. Ми не несемо відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті Esteema Residence.

2.4. Ми не перевіряємо достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює наші зобов’язання щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при заповненні форм зворотного зв’язку на сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм зворотного зв’язку на Сайті https://www.esteema-residence.online і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Ім’я користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача.

4.Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача ми можемо використовувати в цілях:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.2. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

4.1.3. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни та інших відомостей від імені Esteema Residence.

4.1.4. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

6. Обов’язки сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Esteema Residence зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Esteema Residence, що не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Esteema Residence не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Esteema Residence.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Esteema Residence, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Esteema Residence застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Ми маємо право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://www.esteema-residence.online.